nga Imami i Sunetit Muhamed Nasirud-Din el-Albani

me komentimet e

Shejkh ‘Abdul-‘Azijz Ibn Baz dhe Shejkh Ibn ‘Uthejmin

[Allahu pastë mëshirë për ta]